Poznań, 26 maja 2018

WF
z pomysłem

Czyli jak zwiększyć zaangażowanie uczniów
na lekcjach wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli WF pracujących z dziećmi w klasach IV-VII.

Poznań
26 maja 2018 r.
Czas trwania: 13.00 - 16.30

Szczegóły wkrótce