Wychowanie Fizyczne z Opieką Trenerską

Najlepsze szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów młodzieżowych klubów sportowych

Zachęcamy do udziału w unikalnych warsztatach:

Nowatorskie lekcje WF

Czyli atrakcyjne formy zajęć, w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji klas IV-VIII oraz licealnych. Dowiedz się więcej..

14 września 2019 r. | Kraków

21 września 2019 r. | Warszawa

21 września 2019 r. | Poznań

PRZEJDŹ NA STRONĘ SZKOLENIA

Lubimy WF I-III

Czyli jak sprawić, by dzieci uwielbiały zajęcia wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli WF pracujących z małymi dziećmi. Dowiedz się więcej...

Aktualnie brak terminów

PRZEJDŹ NA STRONĘ SZKOLENIA

Elementy korekcyjne
na lekcjach WF

Czyli gry i zabawy przeciwdziałające wadom postawy uczniów.

Aby zapobiec wadom postawy u dzieci, należy dostarczyć im zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze... Dowiedz się więcej...

Aktualnie brak terminów

PRZEJDŹ NA STRONĘ SZKOLENIA

WF z pomysłem

Czyli jak zwiększyć zaangażowanie uczniów na lekcjach wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli WF pracujących z dziećmi w klasach IV-VII. Dowiedz się więcej...

Aktualnie brak terminów

PRZEJDŹ NA STRONĘ SZKOLENIA

Formularz Kontaktowy