Nowatorskie
lekcje WF

Czyli atrakcyjne formy zajęć,
w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży

14 września 2019 r., Kraków

21 września 2019 r., Warszawa

21 września 2019 r., Poznań

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Kraków
14 września 2019 r.

Warszawa
21 września 2019 r.

Poznań
21 września 2019 r.