Nowatorskie
lekcje WF

Czyli atrakcyjne formy zajęć,
w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Częstochowa, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy
30 marca 2019 r.

Szczegóły wkrótce

Gdańsk
6 kwietnia 2019 r.

Szczegóły wkrótce