Gdańsk 24 listopada 2018


Nowatorskie
lekcje WF

Czyli atrakcyjne formy zajęć,
w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji klas IV-VIII oraz licealnych.

Gdańsk
24 listopada 2018 r.

Szczegóły wkrótce