Katowice 26 stycznia 2019


Łódź 23 lutego 2019


Nowatorskie
lekcje WF

Czyli atrakcyjne formy zajęć,
w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji klas IV-VIII oraz licealnych.

Katowice
26 stycznia 2019 r.

Szczegóły wkrótce

Łódź
23 lutego 2019 r.

Szczegóły wkrótce