Katowice 26 stycznia 2019


Łódź 23 lutego 2019


Nowatorskie
lekcje WF

Czyli atrakcyjne formy zajęć,
w oparciu o aktualne zainteresowania oraz pasje dzieci i młodzieży

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji klas IV-VIII oraz licealnych.

Nowatorskie lekcje WF

Ramowy program warsztatów

  • Jakich kombinacji ćwiczeń użyć, by zajęcia nie były nudne?
  • Jakich technik uczyć, by być wykwalifikowanym i budzącym sympatię nauczycielem roku?
  • Pomysły na walkę ze zwolnieniami lekarskimi z WF – lista ćwiczeń możliwych do samodzielnego kontynuowania przez uczniów
Przerwa 30 minut
  • Lista ćwiczeń na zajęcia w małej salce – podstawowe i łatwe do odtworzenia pozycje
  • Przykład relaksacyjnych lekcji WF – świadomość pozycji ciała i oddechu
  • Zestaw ćwiczeń gotowy do wdrożenia w mało zdyscyplinowanej i „głośnej” klasie
ZAKOŃCZENIE

Gdańsk 24 listopada 2018 r.

! Zajęcia mają w całości charakter praktyczny, dlatego prosimy o zabranie wygodnego stroju i obuwia sportowego.
Prezentowane moduły są dostosowane do możliwości młodzieży i nie wymagają od nauczyciela przygotowania sportowego.

Zapisz się