Lubimy WF
Czyli jak sprawić,
by dzieci uwielbiały zajęcia wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli WF pracujących z małymi dziećmi

13 kwietnia, Warszawa

Warszawa
13 kwietnia 2019 r.

Szczegóły wkrótce