Poznań 1 grudnia 2018


Lubimy WF
Czyli jak sprawić,
by dzieci uwielbiały zajęcia wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli WF pracujących z małymi dziećmi

Poznań
1 grudnia 2018 r.

Szczegóły wkrótce