Lubimy WF
Czyli jak sprawić,
by dzieci uwielbiały zajęcia wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli WF pracujących z małymi dziećmi

13 kwietnia, Warszawa

Trener

Sylwia Szwabig

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po uzyskaniu dyplomu ukończyła również Studia Podyplomowe Formy Taneczno-Gimnastyczne i Fitness. Od 2004 roku pracuje jako nauczyciel WF w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.
Od kilku lat uczęszcza na obozy letnie z dziećmi dotkniętymi Zespołem Downa – tam pełni funkcję kierownika/opiekuna.

ZAPISZ SIĘ