Elementy korekcyjne na lekcjach WF
czyli gry i zabawy korekcyjne na zajęciach WF, w oparciu o ćwiczenia
eliminujące wady postawy oraz pomysły na aktywności profilaktyczne

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli WF

O szkoleniu:

Aby zapobiec wadom postawy u dzieci, należy dostarczyć im zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjnej w formie gier i zabaw dostosowanych do wieku oraz możliwości ruchowych.

Dlatego dzięki praktycznym warsztatom na sali gimnastycznej, każdy nauczyciel zdobędzie umiejętność wprowadzenia w swoje zajęcia, gier i zabaw korekcyjnych, dzięki którym przygotuje i wdroży elementy gimnastyki korekcyjnej rok szkolny 2018/2019!

Co zyskasz?

  • Omówisz i przećwiczysz z formie gier i zabaw każdą wadę postawy.
  • Nauczysz się wyrabiać w dzieciach nawyk prawidłowej postawy – koniec z syndromem SMS-owej szyi u najmłodszych!
  • Poznasz ćwiczenia przydatne w korygowaniu istniejących już zaburzeń postawy u dzieci.
  • Poznasz gry i zabawy, z którymi Twoi uczniowie będą wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych
  • Nauczysz się „wyłapywać” wady postawy u dziecka i rozmawiać o problemie z wychowawcą bądź rodzicem.
  • Nauczysz się planować „rozgrzewkę”, która będzie podstawą doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.
  • Nauczysz sobie radzić z przeciwnościami: mała salka, braki w sprzęcie. Stworzymy plan na lekcje korekcyjną
  • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z elementami korekcji wad postawy.

Formularz Kontaktowy