Poznań 09 lutego 2019

GIMNASTYKA KOREKCYJNA
czyli gry i zabawy korekcyjne na zajęciach WF, w oparciu o ćwiczenia
eliminujące wady postawy oraz pomysły na aktywności profilaktyczne

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli WF edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej.

Poznań
9 lutego 2019 r.
Czas trwania: 13.00 - 16.30

Szczegóły wkrótce