WF
z pomysłem

Czyli jak zwiększyć zaangażowanie uczniów
na lekcjach wychowania fizycznego

Praktyczne warsztaty na sali gimnastycznej dla nauczycieli WF pracujących z dziećmi w klasach IV-VII.

Szczegóły wkrótce!

Jeśli chcesz:

 • Zarazić swoich uczniów sportowym bakcylem
 • Efektywnie wykorzystać lekcję i w krótkim czasie zmieścić wiele aktywności
 • Uatrakcyjnić lekcje WF i znaleźć formułę odpowiednią dla uczniów w klasach IV-VIII
 • Poznać nowe, proste zabawy i gry, które zachęcą uczniów do aktywności na lekcjach WF
 • Znaleźć nowe rozwiązania do przeprowadzenia stałych elementów lekcji: kreatywnej rozgrzewki i zabaw wyciszających
 • Zastosować na zajęciach nowe technologie, które pozwolą ci jeszcze skuteczniej zaangażować uczniów i oddać część inicjatywy w ich ręce
 • Przeprowadzić skuteczne i atrakcyjne sprawdziany umiejętności oraz testy sprawności

Podczas warsztatów:

 • Przećwiczycie kilkanaście atrakcyjnych sposobów na przeprowadzenie stałych elementów lekcji: rozgrzewki i ćwiczeń wyciszających
 • Poznacie uniwersalny szablon budowania sprawdzianu umiejętności, który zaadaptujecie do dowolnej dyscypliny
 • Dowiecie się jakich technologii warto używać na lekcjach WF i jak dzięki nim zwiększać zaangażowanie uczniów
 • Poznacie sprytne sposoby na optymalizacje czasu na lekcji i wykorzystania przyrządów oraz przestrzeni, aby maksymalnie zaangażować uczniów
 • Wspólnie zastanowimy się jakie są plusy i minusy przeprowadzania testów sprawności i jak najbardziej efektywnie stosować je w swojej pracy

Formularz Kontaktowy